Gânduri nerambursabile
Despre fonduri structurale şi de coeziune europene, despre fonduri nerambursabile în general şi nu numai ...

Blogul echipei CCID din 11.07.2010 


Ordinul Ministrului privind nedeductibilitatea TVA
autor  Elena Zeofinia CIUBOTARIU
data vineri, 3 februarie, 2012 
categoria Finanţare nerambursabilă 
 

In Monitorul Oficial al României partea I nr.33/16.01.2012, a fost publicat Ordinul ministrului finanţelor publice nr.33(click pentru a vedea documentul original) pentru aprobarea procedurii de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum şi a modelului şi conţinutului formularului "Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare".

 

Principalele prevederi ale actului normativ sunt:

 

-     Ordinul se  aplică pentru proiectele finanţate din instrumente structurale, depuse după data de 1 ianuarie 2012.

-     Procedura se aplică persoanelor care solicită autorităţii de management al programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă rambursarea cheltuielilor eligibile, reprezentând taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă, efectuate de beneficiari în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale.

-     In vederea rambursării cheltuielilor eligibile, beneficiarii au obligaţia depunerii, ca anexă a fiecărei cereri de rambursare, a unei declaraţii pe propria răspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, certificată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

-     Organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală are obligaţia certificării declaraţiei în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia de către beneficiar.

-     Prin organ fiscal competent, în sensul prezentei proceduri, se înţelege organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală solicitantul este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe.

-     Pentru certificarea declaraţiei pe propria răspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adăugată, solicitantul depune la organul fiscal competent, înainte de depunerea cererii de rambursare la autoritatea de management al programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă, Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Instrucţiunile de aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 204/2011, denumită în continuare declaraţie.

-     Declaraţia se completează cu ajutorul programului de asistenţă, pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale sau care poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

-     Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal competent sau prin postă cu confirmare de primire, pe suport electronic, care va fi însoţit de formularul editat de persoana impozabilă, semnat şi ştampilat, conform legii, în 3 exemplare, din care, după certificare, un exemplar rămâne la organul fiscal competent, un exemplar se depune la autoritatea de management al programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă şi un exemplar rămâne la solicitant.

-     În vederea certificării declaraţiei, compartimentul de specialitate verifică în Registrul contribuabililor dacă solicitantul are calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA, potrivit art. 153 din Codul fiscal, în perioada în care au fost efectuate toate achiziţiile ale căror facturi sunt înscrise în declaraţie.

-     În situaţia în care solicitantul nu are calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, în întreaga perioadă la care se referă facturile înscrise în declaraţie, compartimentul de specialitate emite de îndată Certificatul privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare,  pentru toate facturile înscrise în declaraţie.

-     În situaţia în care solicitantul are calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, pe perioada efectuării tuturor operaţiunilor ale căror facturi sunt înscrise în declaraţie, compartimentul de specialitate înaintează declaraţia organului de inspecţie fiscală competent, în vederea certificării nedeductibilităţii taxei pe valoarea adăugată.

-     In urma constatărilor înscrise în procesul-verbal întocmit ca urmare a cercetării la faţa locului, organul de inspecţie fiscală competent emite certificatul privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare. În certificat se înscriu numai facturile pentru care TVA este nedeductibilă, potrivit legii, sau nu se înscrie nicio factură pentru situaţia în care TVA aferentă tuturor facturilor este deductibilă. (sursa: http://anaf.mfinante.ro )

 

 

 Comentează acest articol !
august, 2022
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
<< <  august 2022  > >>

Ultimele articole
Cum semnez electronic un document PDF
Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor - OUG 130/2020
22 Nov. 2014 termenul de depunere a proiectelor
Investiţii tangibile şi intangibile pentru întreprinderi
Pe 20 Martie se relansează DMI 4.3 din cadrul Programului Operațional Regional
Prima zi - 692 proiecte vizează mai mult de 80 de puncte
Investiți în mediul rural, chiar dacă aveți sediul în mediul urban
Ajutor de minimis, Ghidul solicitantului versiunea nov. 2013
Cat dureaza evaluarea unui proiect
Blocarea fondurilor pe POS DRU
Atelier de lucru privind ANALIZA COST-BENEFICIU
Invitatie la „Săptămâna Egalităţii de Şanse” Bucuresti

Căutare
Anulati selectia

Cuprins
Prima pagină
Analize 
Asa NU ! 
Conferinte si Evenimente 
email promo 
Facebook 
Finanţare nerambursabilă 
H.G. nr. 274/2013 
Jobs 
Memento 
Oportunitati 

Ultimele comentarii
Sorin B.: În sine este necesar doar ultimul bilanț depus (2012 sau 2013). Celela .......
Cristina: Este necesar bilantul la 12.2011? Societatea este infiintata in 2012.S .......
Sorin BUDA: Bugetul alocat pentru această sesiune:
Regiunea NORD-EST 5,43 milioa .......
Anca: Buna ziua. As avea cateva nelamuriri si doream sa stiu daca aveti un s .......
marius : N-am inteles f. clar cu zonele: pentru Bucuresti este posibil ? .......
daniel nohu: Doar in cele 3 regiuni se depun dosarele? Exista o perioada de depuner .......
Sorin BUDA: Vezi secțiunea Link-uri utile, Ghidul Solicitantului. Arhiva conține i .......Statistici vizualizare
Vizualizări pagină 7.978
Vizitatori unici 242


© TradeOFFICE 2006 - 2022, Dezvoltator S.C. TEHNOLOGIC AMG