Gânduri nerambursabile
Despre fonduri structurale şi de coeziune europene, despre fonduri nerambursabile în general şi nu numai ...

Blogul echipei CCID din 11.07.2010 


22 Nov. 2014 termenul de depunere a proiectelor
autor  Sorin BUDA
data luni, 27 octombrie, 2014 
categoria POS CCE 2007-2013 
 
Ministerul Fondurilor Europene a lansat Operaţiuniea 1.1.1 „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” pentru întreprinderi. Linia de finanţare face parte din POS CCE 2007-2013.

Tipuri de proiecte eligibile

 • extinderea unei linii de productie existente pentru creşterea capacităţii de producţie prin achizitie de utilaje si echipamente si imobilizãri necorporale,
 • diversificarea producţiei, prin realizarea de noi produse prin achizitie de utilaje si echipamente si imobilizãri necorporale
 • modernizarea instalaţiilor în scopul creşterii eficienţei şi randamentului prin dotări cu echipamente şi instalaţii înalt tehnologizate, automatizarea procesului de fabricaţie, introducerea de noi tehnologii de producţie prin achizitie de utilaje si echipamente si imobilizãri necorporale.
 • demararea unei noi unităţi sau diversificarea activităţii unei unităţi, cu condiţia ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă;
 • achiziţionarea de active aparţinând unei unităţi care a fost închisă sau care ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată şi care este achiziţionată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul, cu condiţia ca noua activitate ce urmează a fi desfăşurată utilizând activele dobândite să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată în unitatea respectivă înainte de achiziţie;
NOTĂ: Nu se finanţează proiecte care derivă sau care implică delocalizarea unor activităţi similare sau transferul unei capacităţi de producţie dintr-un alt stat membru UE. Echipamentele pentru protecţia mediului, reciclarea deşeurilor, tratarea apelor reziduale, se finanţează numai în măsura în care sunt direct legate cu investiţiile menţionate anterior într-un flux tehnologic şi sunt destinate respectivului flux tehnologic. Nu se finanţează achiziţionarea de noi echipamente pentru înlocuirea celor uzate din cadrul unor linii de fabricaţie existente, cu excepţia cazului în care achiziţia de noi echipamente duce la completarea, modernizarea şi îmbunătăţirea procesului tehnologic aferent liniei respective contribuind la o modificare fundamentală a procesului de producţie.

Cine poate obţine finanţarea?

Pot primi finanțare societățile comerciale din categoria IMM sau întreprindere mare care activează în următoarele domenii:

B – Industria extractivă (cu excepţia codurilor

 • 051 - Extracţia cărbunelui superior,
 • 052 - Extracţia cărbunelui inferior,
 • 061 - Extracţia petrolului brut,
 • 062 - Extracţia gazelor naturale,
 • 0721 - Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu,
 • 0892 - Extracţia turbei,
 • 091 - Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale,
 • 099 - Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor);

C – Industria prelucrătoare (cu excepţia codurilor

 • 101 - Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne,
 • 102 - Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor,
 • 103 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor,
 • 104 - Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale,
 • 105 - Fabricarea produselor lactate,
 • 106 - Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon,
 • 107 - Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase,
 • 108 - Fabricarea altor produse alimentare,
 • 109 - Fabricarea preparatelor pentru hrană animalelor,
 • 110 - Fabricarea băuturilor,
 • 120 - Fabricarea produselor din tutun,
 • 191 - Fabricarea produselor de cocserie,
 • 192 Fabricarea produselor obţinute prin prelucrarea ţiţeiului,
 • 2051 - Fabricarea explozivilor,
 • 206 - Fabricare fibrelor sintetice şi artificiale,
 • 241 - Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje,
 • 242 - Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea din oţel,
 • 243 - Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oţelului,
 • 2451 - Turnarea fontei,
 • 2452 - Turnarea oţelului,
 • 254 - Fabricarea armamentului şi muniţiei,
 • 2591 - Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel,
 • 301 - Construcţia de nave şi bărci,
 • 304 - Fabricarea vehiculelor militare de luptă,
 • 331 - Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor,
 • 332 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale);

E – Distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (cu excepţia codurilor

 • 360 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei,
 • 370 - Colectarea şi epurarea apelor uzate,
 • 381 - Colectarea deşeurilor,
 • 382 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor,
 • 390 - Activităţi şi servicii de decontaminare);

Ce fonduri pot să accesez?

Beneficiari Locul realizării investiției (urban sau rural) Finanțare nerambursabilă % din total valoare proiect
Întreprinderi mari Municipiul București (numai investiții care presupun realizarea de noi activități economice) maxim 4 milioane euro 15%
Ilfov, Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş (numai investiții care presupun realizarea de noi activități economice) 35%
Alte județe 50%
Întreprinderi mijlocii Municipiul București maxim 1,5 milioane euro 25%
Ilfov, Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş 45%
Alte județe 60%
Întreprinderi mici Municipiul București maxim 1,5 milioane euro 35%
Ilfov, Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş 55%
Alte județe 70%
Bugetul apelului de propunere de proiecte este de 60Meuro și va fi alocat defalcat, după cum urmează: 2/3 pentru IMM şi 1/3 pentru întreprinderi mari.

Pentru ce pot fi utilizate fondurile nerambursabile?

 • Achiziţia de bunuri din categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar (imobilizări corporale) precum:
  • Achiziţia de instalaţii şi echipamente - cu excepţia leasing-ului financiar
  • Achiziţia – cu excepţia leasing-ului financiar – de mijloace de transport tehnologice care sunt strict necesare pentru şi legate de ciclul de producţie (doar pentru codul CAEN B – Industria extractivă – produse neenergetice).
 • Achiziţia de imobilizări necorporale – cu excepţia leasing-ului financiar (maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile) precum:
  • Aplicaţii informatice strict legate de proiect
  • Brevete, licenţe şi know-how, soluţii tehnice nebrevetate, incluzând software pentru procesul de producţie şi cerinţele manageriale ale întreprinderii, toate legate direct de procesul de producţie aferent proiectului.
 • Asigurarea serviciilor de consultanţă, numai pentru IMM, în limita a maxim 10% din valoarea pentru investitii

Documente necesare pentru demararea proiectului:

 • oferte detaliate pentru fiecare dintre activele care vor fi achiziţionate prin proiect
 • situaţiile financiare aprobate, corespunzătoare ultimelor 3 exerciţii financiare, în copie (31.12.2013, 2012, 2011);
 • Certificatul constatator emis de O.N.R.C. (original)
 • Certificatul de înregistrare la O.N.R.C. (copie)
 • Documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosință a locației în care va fi implementat proiectul. În cazul contractelor de administrare/închiriere/comodat este de preferat ca acestea să acopere o perioadă de 5-10 ani.
 • Dacă este cazul, documentele care să ateste certificarea conform SR EN ISO 9001 sau stadiul implementării acestuia (copie)
Durata de implementare a proiectului trebuie să fie cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi data ultimei plăţi efectuate de beneficiar şi nu trebuie să depăşească 31.12.2015, dar nu mai mult de 11 luni.

Pentru mai multe detalii despre aceasta linie de finantare va rugam sa ne contactati pe adresa contact @ ccid.ro sau la numarul de telefon 0741 18 75 12 !

 

Link-uri utile
Anunţ privind lansarea liniei de finanţare 
Ghidul solicitantului POS CCE 2007-2013 DMI 1.1 investiţii tangibile şi intangibile (final) 
Anexe 


Comentează acest articol !
iunie, 2024
L M M J V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
<< <  iunie 2024  > >>

Ultimele articole
Cum semnez electronic un document PDF
Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor - OUG 130/2020
22 Nov. 2014 termenul de depunere a proiectelor
Investiţii tangibile şi intangibile pentru întreprinderi
Pe 20 Martie se relansează DMI 4.3 din cadrul Programului Operațional Regional
Prima zi - 692 proiecte vizează mai mult de 80 de puncte
Investiți în mediul rural, chiar dacă aveți sediul în mediul urban
Ajutor de minimis, Ghidul solicitantului versiunea nov. 2013
Cat dureaza evaluarea unui proiect
Blocarea fondurilor pe POS DRU
Atelier de lucru privind ANALIZA COST-BENEFICIU
Invitatie la „Săptămâna Egalităţii de Şanse” Bucuresti

Căutare
Anulati selectia

Cuprins
Prima pagină
Analize 
Asa NU ! 
Conferinte si Evenimente 
email promo 
Facebook 
Finanţare nerambursabilă 
H.G. nr. 274/2013 
Jobs 
Memento 
Oportunitati 

Ultimele comentarii
Sorin B.: În sine este necesar doar ultimul bilanț depus (2012 sau 2013). Celela .......
Cristina: Este necesar bilantul la 12.2011? Societatea este infiintata in 2012.S .......
Sorin BUDA: Bugetul alocat pentru această sesiune:
Regiunea NORD-EST 5,43 milioa .......
Anca: Buna ziua. As avea cateva nelamuriri si doream sa stiu daca aveti un s .......
marius : N-am inteles f. clar cu zonele: pentru Bucuresti este posibil ? .......
daniel nohu: Doar in cele 3 regiuni se depun dosarele? Exista o perioada de depuner .......
Sorin BUDA: Vezi secțiunea Link-uri utile, Ghidul Solicitantului. Arhiva conține i .......Statistici vizualizare
Vizualizări pagină 25.348
Vizitatori unici 964


© TradeOFFICE 2006 - 2024, Dezvoltator S.C. TEHNOLOGIC AMG