Notice: Use of undefined constant template - assumed 'template' in C:\inetpub\fsmanagement_public\productie\index.php on line 108
CCID - Surse de finanţare pentru producţie şi servicii
     Logo Compania de Consultanţă pentru Investiţii şi Dezvoltare
Compania de Consultanţă
pentru Investiţii şi Dezvoltare
Telefon: (+4) 0741 18 75 12
Fax: (+4) 0349 814 119
Email: contact @ ccid.ro

BUCUREŞTI, Sector 4,
Str. Nicolae HARALAMBIE, nr. 39
Vezi harta
  Start De la idee la proiect Etapele proiectului Proiectele noastre Ultimele stiri

SURSE DE FINANŢARE PENTRU PRODUCŢIE ŞI SERVICII

(modernizarea, extinderea sau crearea de noi facilităţi de producţie şi dezvoltarea serviciilor)

Cine poate obţine finanţare ?

 • Persoane fizice autorizate sau persoane fizice care doresc să înfiinţeze societăţi comerciale noi care să activeze în domeniul producţiei sau al serviciilor în mediul rural (Altele decât producţie agricolă)
 • Medici cu drept de liberă practică care sunt organizaţi şi funcţioneză în mediul rural în cadrul unui cabinet medical individual în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale
 • Medici veterinari cu drept de liberă practică, care sunt organizaţi şi funcţionează în mediul rural în cadrul unui cabinet medical veterinar individual în conformitate cu Legea 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
 • Societăţi comerciale care desfăşoară activităţi de producţie sau prestează servicii
  EXCEPŢIE : nu se permite delocarizarea unei facilităţi de producţie existente !
  • Micro-întreprinderi
  • Întreprinderi mici şi mijlocii
  • Întreprinderi mari

Ce obiective trebuie să ating ?

 • Achiziția de echipamente și utilaje pentru
  • Crearea de noi unităţi de producţie (fabrică, secţie, instalaţie)
  • Extinderea unei unităţi existente pentru creşterea capacităţii de producţie sau pentru diversificarea producției
  • Modernizarea întreprinderii, inclusiv schimbări în procesul de producţie al unei unităţi existente
 • Achiziţionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licenţe, know-how sau soluţii tehnice nebrevetate;

Exemple de proiecte din portofoliul nostru

 
  Beneficiar
Titlul proiectului: Sprijinirea dezvoltării S.C. Global Media Expert S.R.L. prin achiziţia de echipamente specifice pentru difuzarea si transmiterea de programe radio 
Valoarea totală a proiectului: 1.036.634,60 RON
Valoarea finanţării nerambursabile: 835.995,65 RON
Cod SMIS: 26415
Detalii proiect 
(Sport Total FM) Global Media Expert SRL 
www.sptfm.ro
Titlul proiectului: Tehnologii noi pentru cresterea performantei industriale 
Valoarea totală a proiectului: 1.645.027,90 RON
Valoarea finanţării nerambursabile: 840.000,00 RON
Cod SMIS: 15607
Detalii proiect 
Clasic Prod Serv SRL 
www.scarilacomanda.ro
Titlul proiectului: Achizitia de echipamente moderne pentru cresterea nivelului de competitivitate al SC EDEC PERFECT SRL in domeniul productiei de lucrari protetice dentare 
Valoarea totală a proiectului: 346.235,34 RON
Valoarea finanţării nerambursabile: 279.222,04 RON
Cod SMIS: 25971
Detalii proiect 
Edec Perfect SRL 
www.esteticadentara.ro
Titlul proiectului: Modernizarea serviciilor medicale specifice afectiunilor dermatologice prin achizitionarea de aparatura medicala si igienizarea cabinetului 
Valoarea totală a proiectului: 1.034.933,96 RON
Valoarea finanţării nerambursabile: 695.301,16 RON
Cod SMIS: 14985
Detalii proiect 
Euroclinic 2002 SRL 
www.hairclinic.ro
Titlul proiectului: Retehnologizare pentru cresterea competitivitatii in domeniul prelucrarii materialelor metalice 
Valoarea totală a proiectului: 482.036,36 RON
Valoarea finanţării nerambursabile: 388.739,00 RON
Cod SMIS: 16585
Detalii proiect 
IONATAN TOOL SRL 
www.toolshed.ro
Titlul proiectului: Retehnologizare pentru cresterea calitatii serviciilor in domeniul instalatiilor pentru constructii 
Valoarea totală a proiectului: 664.947,98 RON
Valoarea finanţării nerambursabile: 536.248,37 RON
Cod SMIS: 17502
Detalii proiect 
2M INSTAL SRL 
www.2minstal.ro
Titlul proiectului: Achizitionare utilaje si echipamente performante in vederea cresterii si diversificarii serviciilor oferite de S.C. Dal Consult Invest S.R.L. 
Valoarea totală a proiectului: 1.211.008,81 RON
Valoarea finanţării nerambursabile: 858.000,00 RON
Cod SMIS: 24004
Detalii proiect 
Dal Consult Invest SRL 
www.dalconsult.ro
Titlul proiectului: Implementarea unui sistem TIC integrat (BMS) in vederea cresteriii productivitatii le nivelul S.C. Label Print S.R.L. 
Valoarea totală a proiectului: 627.418,36 RON
Valoarea finanţării nerambursabile: 255.961,34 RON
Cod SMIS: 47312
Detalii proiect 
Label Print SRL 
www.labelprint.ro
Titlul proiectului: Implementarea unui sistem de tip ERP pentru creșterea eficienței companiei și pentru îmbunătățirea deciziilor manageriale 
Valoarea totală a proiectului: 874.269,94 RON
Valoarea finanţării nerambursabile: 426.868,84 RON
Cod SMIS: 45951
Detalii proiect 
Casa de Editura Grafoart SRL 
www.grafoart.ro
Titlul proiectului: Achizitia de utilaje pentru diversificarea productiei de indicatoare rutiere 
Valoarea totală a proiectului: 1.467.066,39 RON
Valoarea finanţării nerambursabile: 711.326,83 RON
Cod SMIS: 44328
Detalii proiect 
Helvespid SRL 
www.helvespid.ro

Ce fonduri pot să accesez ?

Categorii de beneficiari Valoarea maximă a finanţării
nerambursabile fără TVA
Prefinanţare Finanţare
nerambursabilă
Contribuţia
beneficiarului
Persoane fizice rural 50.000 euro 50% 70% 30%
Persoane fizice rural* 50.000 euro 50% 85% 15%
Medici - CMI rural 50.000 euro 50% 85% 15%
Medici veterinari - rural 50.000 euro 50% 85% 15%
Micro-întreprinderi rural 200.000 euro 50% 70% 30%
Micro-întreprinderi rural* 200.000 euro 50% 85% 15%
Micro-întreprinderi urban 200.000 euro 35% 100%; 0%
Întreprinderi mici Investiții de maxim 250.000 euro 35% 70% 30%
Investiții între 250.000 și 1.500.000 euro 35% 70% 30%
Întreprinderi mijlocii Investiții de maxim 250.000 euro 35% 60% 40%
Investiții între 250.000 și 1.500.000 euro 35% 60% 40%
Întreprinderi mari 5.000.000 euro 35% 50% 50%
*Procentul de 85% se aplică în mediul rural doar firmelor care activează în domeniul producţiei de bunuri.

IMPORTANT!

 • Începând cu anul 2012 TVA-ul devine deductibil în proporție de 100% pentru toate cheltuielile eligibile !
 • Beneficiarul poate primi prefinananțare numai pe baza unei scrisori de garanţie, după aprobarea proiectului și semnarea contractului de finanţare
 • Pentru întreprinderile mici şi mijlocii dar şi pentru întreprinderile mari din regiunea Bucureşti-Ilfov finanţarea nerambursabilă se diminuează cu 10%, iar contribuţia beneficiarului creşte cu 10%
 • Pentru micro-întreprinderile care activează în domeniul transporturilor finanţarea nerambursabilă este de maxim 100.000 euro

Categorii de beneficiari Valoarea maximă a finanţării
nerambursabile fără TVA
Observaţii Sursa de finanţare
Persoane fizice rural
Medici - CMI rural
Medici vetelinari - rural
50.000 euro Depunerea proiectelor se poate face în perioada 1-31 august 2012 ! Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală
Măsura 312 - Detalii
Micro-întreprinderi rural 200.000 euro Depunerea proiectelor se poate face în perioada 1-31 august 2012 ! Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală
Măsura 312 - Detalii
Micro-întreprinderi urban 200.000 euro Linie de finanțare suspendată ! Programul Operaţional Regional
Domeniul major de intervenţie 4.3 - Detalii
Întreprinderi mici Investiții de maxim 250.000 euro Ultimul apel de proiecte s-a închis la 10.07.2012. Nu există informaţii referitoare la data la care se va deschide o nouă sesiune de depunere a proiectelor. Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
Operaţiunea 1.1.1.A2 - Detalii
Investiții între 250.000 și 1.500.000 euro Pentru această linie de finanţare nu există în momentul de faţă informaţii referitoare la data la care se va deschide o nouă sesiune de depunere a proiectelor. Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
Operaţiunea 1.1.1.A1 - Detalii
Întreprinderi mijlocii Investiții de maxim 250.000 euro Ultimul apel de proiecte s-a închis la 10.07.2012. Nu există informaţii referitoare la data la care se va deschide o nouă sesiune de depunere a proiectelor. Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
Operaţiunea 1.1.1.A2 - Detalii
Investiții între 250.000 și 1.500.000 euro Pentru această linie de finanţare nu există în momentul de faţă informaţii referitoare la data la care se va deschide o nouă sesiune de depunere a proiectelor. Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
Operaţiunea 1.1.1.A1 - Detalii
Întreprinderi mari 5.000.000 euro Pentru această linie de finanţare nu există în momentul de faţă informaţii referitoare la data la care se va deschide o nouă sesiune de depunere a proiectelor. Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
Operaţiunea 1.1.1.B - Detalii

Pentru ce pot fi utilizate fondurile nerambursabile ?

Proiectul trebuie să cuprindă investiţii în active corporale şi/sau necorporale cum ar fi:
 • echipamente tehnologice - maşini, utilaje şi instalaţii de lucru;
 • aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare;
 • mijloace de transport, pentru susţinerea activităţii întreprinderii;
 • mobilier şi aparatură birotică
 • achiziţia de brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi active similare
Din fondurile nerambursabile se pot acoperi inclusiv cheltuielile de consultanţă. Excepţie fac de la această regulă proiectele pentru întreprinderile mari.

Documente necesare pentru demararea proiectului:

 • Oferte detaliate pentru fiecare dintre activele care vor fi achiziţionate prin proiect
 • Documente care atestă dreptul de proprietate/administrare sau închirierea spaţiului (terenuri şi construnţii) în care vor fi amplasate activele achiziţionate în cadrul proiectului. În cazul contractelor de administrare/închiriere/comodat este de preferat ca acestea să acopere o perioadă de 5-10 ani.
 • În cazul societăţilor comerciale existente se vor adăuga următoarele documente:
  • Situaţiile financiare aprobate, corespunzătoare ultimelor 3 exerciţii financiare, în copie (31.12.2009, 2010, 2011)
  • Certificat constatator emis de O.N.R.C. (original)
  • Certificatul de înregistrare la O.N.R.C. (copie)
  • Dacă este cazul, documentele care să ateste certificarea ISO 9001, ISO 14001 sau stadiul implementării acestora (copie)

Care sunt etapele proiectului ?

Etape Termene

Elaborarea documentației proiectului

Aproximativ 2 luni de la primirea documentelor solicitate      

Evaluarea proiectului de către autoritatea de management și semnarea contractului de finanțare

  Aproximativ 6 luni de la depunerrea documentație proiectului    

Implementarea proiectului

(achiziția echipamentelor și/sau utilajelor și decontarea cheltuielilor eligibile)
    Între 6 și 24 luni, dar nu mai mult de iulie 2015  

Monitorizare post implementare

      Aproximativ 3 ani de la finalizarea perioadei de implementare

Cât mă costă serviciile de consultanţă ?

Serviciile de consultanţă pentru managementul proiectului se încadrează în limita de 5% din valoarea proiectului, limită impusă prin ghidurile de finanţare. Aceste servicii includ:
 • (1) consultanţă la elaborarea studiilor de piaţă şi de evaluare (întocmirea documentației solicitate pentru finanțarea proiectului);
 • (2) consultanţă în domeniul managementului proiectului finanţat (servicii de consultanță aferente perioadei de implementare a proiectului);
 • (3) asistenţă/consultanţă juridică, în scopul derulării procedurilor de achiziţie publică (servicii de consultanță necesara);
 • (4) publicitate, informare și audit şi (nu sunt în sarcina firmei de consultanță). (în unele situații cheltuielile de informare și publicitate pot să nu fie eligibile)

Răspunsuri la întrebări frecvente

 
 
1. Pot să construiesc un sediu nou pentru firma mea ?
2. Pot să îmi renovez sediul în care funcţionează firma mea ?
3. Pot să construiesc un depozit de marfă ?
4. Pot să construiesc o hală de producţie ?
 • DA, în cazul proiectelor mai mari de 1.500.000 euro. Cheltuielile sunt eligibile şi teoretic se poate deconta construcţia/renovarea unei clădiri sau a unei hale de producţie. Cu toate acestea pentru proiectele mai mici de 1,5 milioane euro cheltuielile de proiectare şi cele pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare construcţiei nu justifică finanţarea. La evaluarea proiectului nu se acordă punctaj pentru astfel de investiţii.
5. Pot să achiziţionez fond de marfă ?
 • NU. Finanţarea de care puteţi beneficia este pentru utilaje şi echipamente tehnologice dacă faceţi producţie sau pentru dotări cu mobilier şi echipamente specifice domeniului de servicii prestate.
6. Pot să modernizez sau să utilez un depozit de marfă ?
 • DA. Puteţi achiziţiona de exemplu motostivuitoare, echipamente pentru evidenţa produselor, rafturi, instalaţie de climatizare şi alte asemenea cu condiţia ca depozitul să fie utilizat strict pentru materiile prime şi materialele pe care le folosiţi în procesul de producţie sau pentru produsele pe care le fabricaţi.
 • NU. Dacă închiriaţi spaţiul din depozit altor societăţi comerciale sau dacă îl folosiţi pentru depozitarea de produse care nu sunt rezultatul activităţii proprii de producţie.
7. Cine plăteşte TVA -ul ?
 • Începând cu anul 2012 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este decontat în întregime beneficiarului odată cu celelalte cheltuieli la fiecare cerere de rambursare.
8. Pot achiziţiona un autoturism ?
 • NU. Nu se pot achiziţiona autoturisme şi nici alte tipuri de autovehicule care necesită înmatriculare decât dacă pot fi încadrate la categoria utilaje. Nu se pot achiziţiona nici capete tractor, dar se pot achiziţiona remorci sau semiremorci.
9. Care este diferenţa dintre microîntreprinderi şi IMM-uri? Eu unde mă încadrez ?
 • Depăşirea oricăruia dintre pragurile din tabelul de mai jos pentru o perioadă de minim doi ani fiscali consecutivi face ca societatea să fie încadrată în categoria imediat următoare. Astfel, dacă întreprinderea dvs depăşeşte unul din pragurile de mai jos in cursul unui an, acest lucru nu îi va afecta situaţia. Totuşi, va pierde statutul pe care îl are daca pragul va fi depăşit pe parcursul a două exerciţii financiare anuale consecutive.
 • Se au în vedere Numărul mediu de salariaţi, Cifra de afaceri şi Activele totale raportate la finalul anului fiscal (bilanţ la 31 decembrie).
 • Numărul mediu de salariaţi se calculează având în vedere numărul de ore lucrate de toţi angajaţii societăţii. Un contract de muncă cu norma intreagă derulat pe parcursul întregului an reprezintă o unitate. Contractele de muncă cu jumatate de normă, sau doar cu o fracţiune de normă, derulate pe toată perioada anului sau numai pe o anumită perioadă din an sunt calculate ca fractiuni din aceasta unitate.
 • Cifra de afaceri anuală netă este stabilită prin calcularea veniturilor pe care intreprinderea dvs le realizează în cursul unui an din vânzări şi servicii. Ea nu include TVA-ul sau alte taxe indirecte.
 • Activele totale se referă la valoarea bunurilor companiei dvs (active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans).
 • Indicatorii de mai sus pot să difere faţă de valorile declarate în bilanţul anual atunci când societatea dumneavoastră deţine acţinui la o altă societate comercială sau atunci când o altă societate comercială deţine acţiuni la societatea dumneavoastră.

Categoria întreprinderii Numărul mediu de salariaţi Cifra de afaceri Active totale
Întreprindere Mare > 250 > 50 Milioane Euro > 43 Milioane Euro
Întreprindere Mijlocie < 250 ≤ 50 Milioane Euro ≤ 43 Milioane Euro
Întreprindere Mică < 50 ≤ 10 Milioane Euro ≤ 43 Milioane Euro
Micro-întreprindere < 10 ≤ 2 Milioane Euro ≤ 2 Milioane Euro


Proiectele aflate în portofoliul nostru se adresează
IMM-urilor, întreprinderilor mari, instituţiilor publice şi ONG-urilor
Pentru programări vă rugăm să ne contactaţi la
GSM: (+4) 0741 18 75 12, Fax: (+4) 031 40 50 469, Email: contact @ ccid.ro, www.ccid.ro


Vreau finanţare !
Numele complet: Descriere proiect
Telefon:
email

© TradeOFFICE 2006 - 2024, Dezvoltator S.C. TEHNOLOGIC AMG