Logo Compania de Consultanţă pentru Investiţii şi Dezvoltare
Compania de Consultanţă
pentru Investiţii şi Dezvoltare
Telefon: (+4) 0741 18 75 12
Fax: (+4) 0349 814 119
Email: contact @ ccid.ro

BUCUREŞTI, Sector 4,
Str. Nicolae HARALAMBIE, nr. 39
Vezi harta
  Start De la idee la proiect Etapele proiectului Proiectele noastre Ultimele stiri

METODOLOGIA NOASTRĂ DE LUCRU – o abordare bazată pe proiect

© Compania de Consultanță pentru Investiții și Dezvoltare, v.1.1 din 07.01.2013
Document disponibil în format PDF

Metodologia noastră de lucru.

Metodologia noastră se bazează pe procese și proceduri de lucru dezvoltate în acord cu standardul GAPPS(1), care stabilește competențe în ceea ce privește managementul proiectului. De altfel, deși nu este membru GAPPS(2), standardul a fost preluat în România, aproape în integralitatea lui, de către Autoritatea Națională pentru Calificări(3), care a dezvoltat un standard ocupațional pentru managerii de proiect, Cod COR 241919. De la standardul dezvoltat de GAPPS se revendică o serie de metodologii și/sau programe(4) pentru dezvoltarea abilităților de management a proiectelor, printre care, PRINCE2(5) și ICB v3.0(6) cartografiază cel mai bine standardul (peste 90%). În paralel, PRINCE2 și PMBoK(7) se bucură de cea mai largă recunoaștere la nivel global. Având în vedere cele de mai sus, am considerat PRINCE2 ca fiind metodologia de management care se potrivește cel mai bine proiectelor pe care le dezvoltăm pentru clienții noștri. Cu toate acestea, suntem deschiși și îmbrățișăm cu ușurință orice model de management al proiectelor, având în vedere faptul că toate se revendică, într-o măsură mai mică sau mai mare, în standardul dezvoltat de GAPPS.

Având în vedere faptul că dezvoltarea și/sau implementarea de proiecte co-finanțate din fonduri europene structurale și/sau de coeziune, sau din alte fonduri nerambursabile, reprezintă una dintre componentele definitorii ale activității pe care o desfășurăm, o influență majoră asupra metodologiei noastre de lucru o au standardele pe care Comisia Europenă le recomandă sau le impune în acest domeniu. În special avem în vedere în cadrul proiectelor co-finanțate din fonduri europene elementele de management introduse de Comisia Europeană prin PCM(8) și PRAG(9).

În paralel, pachetul de procese și proceduri de lucru ține seama de o serie de metodologii și acte normative specifice pentru fiecare dintre ”produsele” care trebuiesc realizate în cadrul proiectului de către noi sau de către alți membri ai echipei de proiect, fie că suntem responsabili pentru execuția lor sau doar pentru monitorizarea acesteia. Detaliile referitoare la metodologiile specifice utilizate sunt descrise amănunțit în contractele de consultanță alături de standardele de calitate pe care trebuie să le întrunească fiecare ”produs” care urmează să îl realizăm în cadrul proiectului.

Procesele și procedurile de lucru sunt dezvoltate și certificate conform SR EN ISO 9001:2008, fapt pentru care, pe măsură ce înaintăm în proiect fiecare etapă beneficiază pe de o parte de un aport calitativ substanțial dat de experiența acumulată de noi până în prezent, iar, pe de altă parte, de o verificare minuțioasă a calității ”produselor”rezultate bazându-ne atât pe criteriile tehnice pe care acestea trebuie să le îndeplinească, cât și pe observațiile clienților și partenerilor noștri. Încurajăm astfel orice contribuție onestă pe care am putea să o primim, pentru că, pe baza acestor contribuții putem să perfecționăm ”produsele” pe care le realizăm. Pe cale de consecință, ne-am dori să știm de fiecare dată dacă clienții și partenerii noștri sunt mulțumiți și considerăm că este obligatoriu să știm dacă există vreun motiv de insatisfacție(10).

Referințe

 1. Standardul GAPPS privind competențe de management a proiectelor
  http://globalpmstandards.org/attachments/GAPPS_Project_Manager_v1.1150411_A4.pdf

 2. GAPPS - Global Alliance for Project Performance Standards
  http://www.globalpmstandards.org/
  http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Alliance_for_Project_Performance_Standards

 3. Cartografierea metodologiilor, a programelor pentru dezvoltarea abilităților și/sau a standardelor de management a proiectelor în raport cu standardul GAPPS
  http://www.globalpmstandards.org/main/page_mappings_of_global_standards.html
  http://globalpmstandards.org/attachments/Mappings_15_5_10.xls

 4. Autoritatea Națională pentru Calificări
  STANDARD OCUPAŢIONAL Manager proiect, Cod COR: 241919
  http://www.anc.gov.ro/so/r/Manager%20de%20proiect.pdf

 5. PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) - APMG-International
  http://www.cabinetoffice.gov.uk/resource-library/best-management-practice-portfolio
  http://www.apmg-international.com/en/qualifications/prince2/prince2.aspx
  http://www.prince-officialsite.com/
  http://www.apmg-international.com/SCRQuery.aspx?exam=p2
  http://en.wikipedia.org/wiki/PRINCE2

 6. ICB - IPMA Competence Baseline Version 3.0, 2006
  IPMA (International Project Management Association)
  http://www.ipma.ch

 7. PM Body of Knowledge - Project Management Institute
  http://www.pmi.org
  http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards.aspx
  http://en.wikipedia.org/wiki/A_Guide_to_the_Project_Management_Body_of_Knowledge

 8. PCM - Project Cycle Management Guidelines
  http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/tools/europeaid_adm_pcm_guidelines_2004_en.pdf

 9. PRAG - Practical Guide to contract procedures for EU external actions
  http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=en

 10. O reinterpretare a motto-ului ”If you’re happy, we want to know; if you’re not, we need to know”, KeyEnglish, Celtic Consulting SRL
  http://keyenglish.ro/ro/mission-vision-values


© TradeOFFICE 2006 - 2024, Dezvoltator S.C. TEHNOLOGIC AMG